Catering

At DOSH, we are happy to serve all of your catering and pre-ordering needs. We will always try to accommodate.

We ask that all orders of 2 dozen doughnuts (24) or more be placed at least 24 hours in advance, by phone or in person to be guaranteed. We will always try to accomodate regardless, but there are certain limitations due to the way we make them as we prepare them in small batches throughout the day.

Any catering orders that are 24 or less can be placed directly at the store by calling or visiting us in person.

Phone: +84 909 962205

Store: Second Floor, 79 Pasteur Street, District 1.

For orders larger than that, corporate accounts, special requests or events please contact us by email at doshdoughnuts@gmail.com and you will receive a response within three business days.

Doughnut catering is a fun, unique and delicious way to enhance your special event, meeting, party or promotion.  DOSH will provide your guests our freshly made mini doughnuts, which are golden brown and crispy on the outside, soft and cake-like on the inside, and coated with one of over 50 unique, homemade topping or glazes.  Hosts can chose from a variety of topping options and if we don’t offer it, please ask and perhaps we can customize the menu with your ideas, color combinations, themes, etc.  Our sugar flavors and dipping sauces are unique and we offer sweet, savory, and seasonal options. We have been catering engagement ceremonies and grand opening, please find more photos on our Facebook sites.


Tại DOSH, chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ tất cả các nhu cầu đặt tiệc của bạn và nhu cầu đặt hàng trước. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để thích ứng với mọi đơn đặt hàng.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các đơn đặt hàng của ít nhất 24 doughnuts hoặc nhiều hơn phải được đặt ít nhất 24 giờ trước, qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để , nhưng có những hạn chế nhất định do cách chúng tôi thực hiện chúng khi chúng tôi chuẩn bị chúng bằng các đợt nhỏ trong suốt cả ngày.

Bất kỳ đơn đặt hàng phục vụ nào từ 24 cái hoặc ít hơn có thể được đặt trực tiếp tại cửa hàng bằng cách gọi hoặc đến trực tiếp cửa hàng.

Điện thoại: +84 909 962205

Cửa hàng: Tầng 2, 79 Pasteur, Quận 1.

Đối với đơn đặt hàng lớn hơn tài khoản của công ty, yêu cầu hoặc sự kiện đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại doshdoughnuts@gmail.com và bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng ba ngày làm việc.

Đặt tiệc với bánh Doughnut là một cách thú vị, độc đáo và ngon miệng để tăng cường sự kiện đặc biệt, cuộc họp, bữa tiệc hoặc quảng cáo. DOSH sẽ cung cấp cho khách của bạn những doughnut nhỏ, có màu vàng nâu và giòn bên ngoài, mềm và bánh như bên trong, và phủ một trong hơn 50 mùi vị. Các bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn và nếu chúng tôi có sẵn, hãy hỏi và có lẽ chúng tôi có thể tùy chỉnh menu với ý tưởng của bạn, sự kết hợp màu sắc, chủ đề, ...  Chúng tôi đã tổ chức các buổi lễ đính hôn và khai trương, vui lòng tìm thêm hình ảnh trên trang Facebook của chúng tôi.